Documentatia necesara in vederea obtinerii de finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei Ortisoara pentru proiecte de activitate sportiva

Rezultatele comisiei de analiza a solicitarilor de finantare a proiectelor depuse de asociatiile sportive

{jsmallfib[finantare_sport/contracte]}