Tipărire
Accesări: 7327

FIŞA PRIMĂRIEI COMUNEI ORŢIŞOARA

PE ANUL 2009

1. Sediul consiliului local: Orţişoara nr.209, telefon/fax 0256 233266

2. Adresă pagină internet: www.primariaortisoara.ro

3. Primar: Sobolu Gheorghe Aleodor

Viceprimar: Baniciu Valentin Nicolae

Secretar: Robănescu Andrei

4. Repere istorice:

- 1318 - prima atestare documentară;

- 1467 - localitatea este amintită într-un document papal sub numele „KUKOTH“;

- sec.XVI - aşezarea este complet distrusă de turci;

- 1783-1785 - localitatea este colonizată cu familii din Germania;

- în a doua jumătate a anului 1785 apare denumirea de “Orczydorf”, după numele lui Ladislau Baroni Orczy, cel care în momentul colonizării era preşedintele Administraţiei Camerale din Timişoara;

- 1809 - are loc zidirea bisericii romano-catolice;

- 1924 - localitatea primeşte vechiul nume atestat istoric, Cocota;

- 1929 - primeşte numele pe care-l are şi azi: Orţişoara;

- Călacea (1339), Corneşti (1334, fost Jadani), Seceani (1256).

5. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 4093 persoane, din care:

- masculin = 1970 persoane

- feminin = 2123 persoane

6. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 = 1588

7. Numărul şi denumirea satelor componente = 4: Orţişoara, Călacea, Corneşti şi Seceani.

8. Număr posturi în primărie - total = 25, din care:

- funcţionari publici = 6

- personal contractual = 19

9. Număr consilieri = 13

10. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

- Înfrăţire cu localitatea „Földeak-Ungaria“, privind colaborarea în domeniul cultural, administraţie.

11. Pieţe - târguri:

- Piaţă agroalimentară Orţişoara - săptămânal = sâmbătă.

12. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

- Construire Cămin cultural în satul Călacea;

- Modernizare Centru Civic Orţişoara;

- Reabilitare reţea apă în satele aparţinătoare comunei Orţişoara;

- Modernizare străzi şi trotuare în comuna Orţişoara;

- Reparaţii curente şcoli şi modernizare dotări şcoli;

- Realizare reţea canalizare în comuna Orţişoara.

13. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

- Reabilitare reţea apă în localitatea Orţişoara = PHARE

- „Colectarea selectivă a deşeurilor în comunele: Satchinez, Variaş, Şandra, Becicherecu Mic, Biled, Dudeştii Noi, Orţişoara“ – Phare 2004 - Programul de coeziune economică şi socială. Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor.

14. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 52

15. Instituţii şcolare:

- Grup şcolar (clasele I-VIII, şcoală de arte şi meserii): Orţişoara;

- Şcoli primare cu clasele I-IV: Călacea, Corneşti şi Seceani;

- Grădiniţe cu program normal: Orţişoara, Călacea, Corneşti şi Seceani.

16. Instituţii sanitare:

- Dispensar medical: Orţişoara;

- Cabinete medicale: Călacea, Corneşti şi Seceani;

- Farmacie umană: Orţişoara;

- Farmacie veterinară: Orţişoara.

17. Instituţii culturale:

- Cămine culturale: Orţişoara, Călacea, Corneşti şi Seceani;

- Biblioteca: Orţişoara.

18. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:

- Biserici ortodoxe: Orţişoara, Corneşti, Călacea şi Seceani;

- Biserica Greco-Catolică Orţişoara;

- Biserica Penticostală Orţişoara;

- Biserica Baptistă Orţişoara.

19. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

- Ruga în localităţile: Călacea (23 aprilie - Sf. Gheorghe); Corneşti (15 august - Sf. Maria Mare); Orţişoara (8 septembrie - Sf. Maria Mică) şi Seceani (14 octombrie - Sf. Cuv. Paraschiva).